La Confederació Gonzalo Anaya demana que es dote econòmicament als bancs de llibres ja creats

La Junta Directiva de la Confederació Gonzalo Anaya d’AMPA de la Comunitat Valenciana se ha reunit per a traçar les línies de treball del any, entre les quals ocupa un lloc destacat la creació de bancs de llibres. En aquesta trobada s’ha decidit demanar a l’administració educativa que tinga en compte i valore la trajectòria dels centres que ja tenen aquest sistema de reutilització de material bibliogràfic, ja que en la actualitat només han pogut rebre ajudes pels llibres adquirits en el present curs. L’organització creu necessari que es dote econòmicament aquestos bancs en funció de las necessitats individuals de reposició que presenten.

Així mateix, la Junta ha manifestat la seua preocupació pels alumnes de 2n y 4rt d’ESO que, en incorporant-se a la LOMQE, han de tenir garantit que comptaran en els bancs amb els exemplars nous, que canvien en funció de la llei, la qual cosa ha de ser tinguda en compte per Conselleria a l’hora de calcular les necessitats de reposició del pròxim curs.

La Confederació, que exposa aquestes reclamacions als responsables educatius en la comissió que se ha creat sobre XarxaLlibres i en la qual també participen representants dels centres, advertix que la organització dels bancs de llibres ha de recaure en els col·legis e instituts, dins dels quals las AMPA donaran el seu suport en la mesura de les seues possibilitats.

Infraestructures

Altre aspecte que centra les reivindicacions de la Gonzalo Anaya és el referent a les infraestructures dels centres, ja que considera imprescindible que Conselleria establisca un llistat amb les actuacions que es pensen escometre per ordre de prioritat, que haurà de tenir en compte no solament l’existència de barracons, sinó l’estat i antiguitat dels edificis. La Confederació vol ser consultada en aquest procés i recorda que el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, es va comprometre recentment en Castelló a presentar la llista de actuacions abans de fi d’any, però de moment no ho ha fet.