Qualsevol actuació sobre la jornada continua ha de garantir l’equitat entre els alumnes

La Confederació Gonzalo Anaya d’AMPA de la Comunitat Valenciana ha afirmat, davant la decisió de Conselleria de regular la jornada continua, expressada hui en un mitjan de comunicació, que qualsevol actuació en eixe sentit ha de garantir l’equitat entre els alumnes per a que no es perjudique a les famílies més desfavorides econòmica i socialment.

La presidenta de la organització, Eva Grimaltos, ha assenyalat que l’organització creu imprescindible que als centres on s’establisca la jornada continua es mantinguen el servici de menjador i les activitats extraescolars, de forma que els alumnes les famílies dels quals ho necessiten puguen quedar-se en el centro, al menys, fins a les 17 hores, com en la actualitat.

Així mateix, la Confederació demana que es regule la votació de la jornada als centres per a que tots s’atinguen a la mateixa normativa i que s’exigisca una majoria qualificada per a poder efectuar el canvi.

Altra petició dels representants de les AMPA és que la jornada que es decidisca siga reversible, si la comunitat educativa del centre comprova que no s’ajusta als seus interessos, i que es mantinga per un període mínim de dos cursos.

Xarxa Llibres

Per altra banda, la Confederació ha opinat sobre la decisió del Ajuntament de València de fer recaure en les famílies la responsabilitat de reposar els llibres del banc que estiguen en mal estat com a requisit per a poder cobrar la segona part de la ajuda del programa Xarxallibres. En aquest sentit, ha indicat que els criteris han de ser unànimes en tots els ajuntaments, ja que es tracta de una iniciativa autonòmica, i que la Conselleria ja ha regulat que l’import de la segona part de la ajuda dependrà del estat dels llibres que s’entreguen. D’aquesta forma, s’incentiva el cuidat del material, però si s’imposa als pares la obligació de comprar els llibres deteriorats és possible que molts d’ells opten per no participar en el banc i preferisquen fer intercanvis a nivell particular.